fbpx

Kurumsal

Garanti ve Şartları

Garanti Belgesi ve Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

 

2. GARANTİ ŞARTLARI

Arora garanti süresi, aracın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ancak ürünün yasal garanti süresi, kişisel kullanımlarda teslim tarihinden itibaren 2 yıl veya 30.000 km’dir. Ticari olarak kullanımlar için 2 yıl veya 20.000 km’dir. (Hangisi önce dolarsa)

Aracın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, belirtilen şartlar (Kullanım Kılavuzu) gereğince firmamızın garantisi kapsamındadır. 

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlar dışında kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan aracın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ve ayıplı olan ürünün kullanılmasını devam etmek suretiyle ortaya çıkan durumlar tüketiciyi ilgilendirir.

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

Arora motosiklet, ürününüzün tamiri için sadece Arora tarafından tedarik edilen orijinal yedek parçalarının kullanılmasını tavsiye eder. Bakım ve onarımlarda orijinal olmayan ya da Arora markası tarafından onaylanmayan parça, aksesuar, sıvı kullanılması sebebi ile (yetkili servis tarafından kullanılsa bile) oluşan sorun, uyumsuzluk ve arızalar garanti kapsamında değildir. Müşterinin haricen getirdiği parçanın montajı servis tarafından yapılsa bile bu parçanın sebep olduğu arızalar ve parçanın montajının yapıldığı ana parça ve aracın sistemi garanti kapsamından çıkar. Buna ilişkin sorumluluk, bu parçaları uygulayan kurum ve kişilere aittir.

3. Garanti Kapsamında Olmayan Durumlar:

  • Zaman kaybı, Orijinal Olmayan parçaların kullanılması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan arızalar,
  • Ürünün kullanılamaması nedeni ile oluşan kayıplar, ortaya çıkan hasarlar,
  • Kullanım Kılavuzu’na aykırı kullanımda,
  • Dış etkenler sonucu meydana gelen fiili hasarlar,
  • Kullanımdan kaynaklı arızalarda aracın en yakın yetkili servise ulaşım masrafları ( Nakliye Bedeli),
  • Zamanla aşınan ve sarf malzemeler,
  • Periyodik bakıma girmeyen araçlar,
  • Yetkili servislerin dışından yapılan işlemler ve onarımlar.

Ve Ayrıca;

Malzeme ya da üretimdeki kusurlardan kaynaklanmayıp zamanla aşınan, eskiyen, ömrünü tamamlayan ve bunun gibi nedenlerle kullanılmaz hale gelen parçalar ya da zorunlu periyodik/periyodik olmayan bakımlar/tamiratlar neticesinde değişen parçalar, kullanım şartlarına bağlı olarak bakım periyotların öncesinde değiştirilmek zorunda olsa bile yapılan işlem garanti kapsamında değerlendirilemez.

Garanti uygulamaları; bozuk yol koşulları, çevre etkileri, trafik koşulları, kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaları, her türlü performans denemeleri ile yarış, zorlama ve işletme talimatına aykırı hasarlarla ilgili başvuruları kapsamamaktadır.

Aşağıdakileri kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan sarf malzemelerin değiştirilmesi garanti kapsamında değildir:

Bujiler, filtreler, ampuller, soğutma suyu, yağlar, hidrolikler, contalar, hortumlar, kayışlar, zincirler, balatalar ,kavrama vb. sarf malzemeler

Aşağıdaki durumlardan etkilenen ya da hasar gören parçalar ya da aksesuarlara ilişkin uygulamalar garanti kapsamında değildir:

Normal aşınma, ömrünü tamamlama, dikkatsizlik sonucu oluşan arızalar, kullanım sıklığı ve şekli sebebiyle oluşan erken aşınma vb. durumlar (aşırı fren veya debriyaj kullanımı neticesinde erken aşınma vb. gibi durumlar)

Dış etkenler- terör – kötü niyetli kullanım, yangın, hırsızlık, Çevre faktörleri vs.

Zorunlu periyodik bakımların yaptırılmaması 

Kaza ve/veya çarpışma, düşme, doğal felaketler, diğer doğa olayları neticesinde ortaya çıkan arızalar, hasarlar (yağmur, dolu, sel, deprem vb.)

Herhangi bir parçada izinsiz olarak değişiklik yapılması ( yetkili olmayan kişilerin müdahalesi)

Uygun olmayan ekleme ya da parça kullanılması, parçaların tasarlanmadığı şekilde kullanımı

Zamanla ortaya çıkan ve ürünün fonksiyonlarını etkilemeyen, boyalı veya boyasız yüzeylerde, bakalit parçalarda oluşan renk solması, çatlaklar gibi görsel durumlar ,

Aşırı yükleme veya aşırı zorlama nedeni ile ortaya çıkan  arızalar

Ürünün kullanıcı tarafından Kullanım Kılavuzu’nda yer alan “sürüşten önce yapılacak kontrollerde” belirtilen günlük bakımlarının yapılmaması neticesinde ortaya çıkan arızalar

Aşınma göstergesini geçecek şekilde aşınmış lastikler, lastiklerde oluşan hasarlar garantiye dahil edilmez.

Motor; yarış, kiralama, eğitim vb. aktiviteler için kullanıldığında aracın garantisi tamamen geçersiz olacaktır.

Yasal hız limitlerinin dışında aracın kullanılması nedeniyle oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır. Bunun akabinde motor aksamında ortaya çıkan arızalar hatalı kullanım kaynaklı sayılacaktır.

Aracınız kullanıma bağlı olarak belirli miktarda yağ eksiltebilir. Bu yağ eksiltme ayıp olarak değerlendirilemez.

Kilometre sayacının, gerçek kilometre belirlenemeyecek şekilde değiştirilmesi veya kilometrenin değiştirilmiş olması garantiyi geçersiz kılacaktır. Bu yöndeki değişiklik ayrıca yasal olarak suç takibine konu olabilir. Veya kilometre halatının sökülmesi de aynı oranda sayılacaktır.

4. Kullanıcının Uyması Gereken Kurallar:

Aracınızda sorun meydana geldikten sonra en kısa süre içinde Yetkili Servisi’ne götürmekten sorumludur.

Bakım, aracın sorunsuz kullanımı için hayati öneme sahiptir. Periyodik bakım programında, aracınızı normal şekilde kullandığınız var sayılmıştır. Farklı şekilde kullanım, daha sık kontrol/bakım yapılmasını ve kimi parçaların daha sık değiştirilmesini gerekli kılacaktır. 

Aracın katalog ve benzeri belgelerinde teknik özelliklerine aykırı kullanma, Teknik özellikleri dışında herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

Aracın bakımı için periyodik bakımlar da dahil olmak üzere ücret ödenmesi gerekecektir.

Özensiz kullanımdan, periyodik bakımlarınızı yaptırmamanızdan, günlük bakım ve kontrolleri yapmamanızdan ya da hatalı bakım yaptırmanızdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketicilerin hakem heyetlerine yapmış olduğu şikayet başvurularına göre öncelik olarak araçların periyodik bakımlara giriş kontrolü yapılacaktır. Araç bakımlara girmemiş ise şikayet başvurusu Kullanma kılavuzuna aykırı kullanım sayılacak ve  tüketicinin talebinin reddine karar verilebilmektedir.

Bakım gereksiniminizi gerçekleştirebileceğiniz en iyi yer olarak size en yakın Yetkili Servisi tavsiye ediyoruz. Garanti kapsamında tamir çalışması yapılması gerektiğinde, bunları Arora Yetkili Servisi’nde gerçekleştirmeniz gerekir. Sizden bakım işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdiğinizi gösteren belgeleri yanınızda getirmeniz istenebilir. Garanti belgesinde yer alan periyodik bakım çizelgesi örneği gibi,

Servis tarihini ve yapılan çalışmayı gösteren iş emri kaydı. İş emirlerinin, aracınızın bakımını yapmaya yetkili kişi tarafından imzalanmış ya da kaşelenmiş olması gerekir. Garanti belgenizde yer alan kısımlarda aynı şekilde doldurulmalıdır.

Zorunlu periyodik bakımlarla ilgili ayrıntılı bilgi veren iş emirlerinin/faturaların kopyaları bu belgelerin muhafazası ve gerektiğinde ibrazından müşteri sorumludur.

Araçların düzensiz ve uygun şarj edilmemesi veya şarj edilme süresinin aşılması durumunda akülerde şekil değişikli (Şişme, Kabarma vs. ) ortaya çıkmaktadır. Bu durumda araca bağlı akülerin satış tarihinden itibaren ilk altı ay içerisinde olsa dahi kullanım hatası olarak sayılmaktadır.

Paket servisinde kullanılan araçlarda, (ticari kullanım) sık kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan hasarlar müşteri sorumluluğundadır.

Araç kullanılmadığında (parçaların raf ömrü) parçaların durumlarına ve bekletilen süreye göre işlem yapılması yine müşteri sorumluluğundadır. Örneğin ; Akülerin belirli bir raf süresi vardır. Uzun süre şarj edilmeyen aküler ve kullanma kılavuzuna göre depolama yapılmayan ürünlerin aksamlarında arızalar ortaya çıkabilir.

Garanti belgesi ve kullanma kılavuzunda yer alan bilgilerin ve bunların takibinin yapılması müşteri sorumluluğundadır. Kullanım kılavuzunda yer alan periyodik bakım çizelgesi takibi yetkili servislerde gerçekleştirilmesi ve takibi müşterilerimizin sorumluluğundadır.